Trygghet och trivsel

För oss är det viktigt att du och ditt barn känner trygghet och trivs med vår verksamhet. Vi lägger därför särskilt vikt på att starten på förskolan ska vara en positiv upplevelse.

Vi pedagoger finns hela tiden nära barnen och stödjer dem i lek och samspel. Miljön på förskolan ger barnen flera möjligheter att utveckla sin förmåga att leka och umgås med andra barn.