På avdelningen

Alla barn älskar att leka. På Svalans förskola prioriterar vi leken. Vi uppmuntrar och inspirerar barnen till lek. Lek är lärande och utveckling.

Barn som leker mycket mår bra, är glada, nyfikna och blir kunskapssugna. På Svalan leker vi både inne och ute. Vi har en härlig gård och en liten skogsdunge med cykelbana. Allt är inhägnat. Vi går gärna på upptäcktsfärd och njuter av naturupplevelser i närområdet.

Vi sjunger mycket på förskolan, använder rim och ramsor och läser böcker. Vi stöttar barnen i deras språkutveckling. Vi vill ge alla barn ett rikt språk och förmågan att leka med ord. För att möta varje barn på deras utvecklingsnivå delar vi in barnen i mindre grupper. Rörelselek, massage och yoga är också viktiga stunder i vår verksamhet. Barnen lär känna sin kropp och kan hitta ro.

Verksamheten är flexibel och barnen har inflytande över sitt eget lärande.