Barnets utveckling

För att uppmuntra och utmana barnens utveckling och lärande har vi skapat en stimulerande läromiljö både inne och ute. Vi är engagerade vuxna som undersöker och upplever tillsammans med barnen.

Minst en gång per läsår har vi utvecklingssamtal med alla familjer. Här pratar vi tillsammans bland annat om vilka erbjudanden vi kan ge ditt barn.

Vi dokumenterar ditt barns lärande i Unikum, som är stadens lärplattform. Där kan du som förälder följa och läsa både ditt barns och gruppens dokumentation. Här lägger vi också in information och planeringar av tema.

Vi följer våra styrdokument och förskolans läroplan. Här pratar vi tillsammans bland annat om om vilka erbjudanden vi kan ge ditt barn.