Om oss

Svalans förskola är en allergi- och astmaförskola. Vi som arbetar här har extra kunskaper kring astma, allergi och medicinering.

Vi har en egen dietkock och löpande kontakt med en barnsjuksköterska. Hon uppdaterar personalen efter den mediciniska kompetens som behövs, har samtal med föräldrarna och eftersom hon har resten av sin tjänst på barnallergimottagningen har vi en direkt länk dit.

Verksamheten på Svalan liknar den på övriga förskolor. Vi fokuserar på barnens utveckling och lärande. Med läroplanen och våra styrdokument i bakfickan ger vi varje barn möjlighet att starta ett livslångt lärande.

Vi finns i en 1,5-plansvilla med egen trädgård och inhägnad skogsdunge. Närområdet är barnvänligt och idealiskt för utelek. Vi har dessutom nära till skogen och ibland åker vi med buss ut till stranden och tillbringar en del av dagen där.

Svalan har en sanerad miljö, risken för allergisk reaktion ska vara minimal. Den lilla gruppen gör också att smittor inte går runt i stor omfattning. Att vi är ute mycket bidrar också till friskare barn. De barn som sover middag på Svalan sover ute i vagnar.

Den vanligaste allergi som barnen hos oss har är födoämnesallergi.  Därför lagar vi vår mat från grunden. Det är god husmanskost som till stora delar innehåller ekologiska produkter.

Nanny Palmkvist-andan

Tillsammans med förskolorna och skolan i vårt område har vi ett gemensamt förhållningssätt till lärandet och barnets utveckling. Vi är inspirerade av folkskolläraren Nanny Palmkvist som redan 1908 tänkte sig framtidens skola som en skola fylld av glädje, nyfikenhet och möjligheter.

I skriften ”Framtidens folkskola” från 1908 skrev Nanny Palmkvist om begreppet ”sol i skolan”. För henne stod detta för arbetsglädje och ”icke arbetets möda och tristhet som släcker flamman i frågande barnaögon”. Hon slog även fast att ”skolan ska giva lyckomöjligheter. Ty lycka är att ha funnit sin rätta plats i livet, den rätta användningen för sina anlag och krafter. Varje barn föds med sina anlag. Det är dess rätt att få dessa anlag utvecklade.”

Hon lyfte även fram vikten av att låta barnet tänka fritt. ”Därav följer undersökning. Giv barnet tillfälle att praktiskt omsätta sina tankar. På den vägen lär barnet verkligen något.” Här kan du läsa om hur vi omsätter Nanny Palmkvists tankar i dagens förskola.

I vårt närområde

I närområdet hittar du Nanny Palmkvistskolan med årskurserna F-6 med tillhörande fritidshem samt Galaxens förskola, Hoppetossans förskola, Husensjö förskola, Myrans förskola, Nyckelpigans förskola, Regnbågens förskola, Skarans förskola, Solrosens förskola, Växthusets förskola samt John Blunds förskola och fritidshem. I området finns även den pedagogiska omsorgen Husmusen och familjecentralen Fröhuset.

Skolan och förskolorna är omringade av grönområden för lek och utevistelse. Området är även väl skyddat från biltrafik. Integrerat i skolan ligger stadsdelens bibliotek och inom gångavstånd når vi kulturella utbud och fritidsaktiviteter.