Du som förälder

Som föräldrar är ni viktiga samarbetspartners i vårt arbete med barnen. Era erfarenheter är viktiga för oss och med ett nära samarbete främjas en god utveckling och hälsa för ditt barn. På Svalans förskola har vi täta kontakter med er föräldrar.

Vi vill ta vara på ditt barns talanger på bästa sätt och att du som förälder känner dig nöjd och trygg med vår verksamhet. Hos oss kan du som förälder förvänta dig ett välkomnande och positivt bemötande av vår personal.