Du som förälder

På Svalans förskola är det viktigt med ett nära samarbete mellan er föräldrar och oss pedagoger. Då först kan vi möta ditt barn utifrån de erfarenheter det bär med sig hemifrån. Vi vill på bästa sätt kunna erbjuda ditt barn stimulerande läromiljö.

För att barnen på vår förskola ska ha en trygg miljö har vi satt upp förhållningsregler som måste följas för att Svalan ska fungera. Personal och familjer får inte ha husdjur hemma. Ingen som lämnar eller hämtar barn får dofta starkt av parfym eller rök.

Stöd kring allergi och hälsa

På förskolan har vi en sjuksköterska på plats. Hon kommer några halvdagar i månaden. Hon finns till hands för er föräldrar och hon ansvarar för fortbildningen av pedagogerna på Svalan i ämnet astma, allergi, eksem och medicinering. Sjuksköterskan har även nära kontakt med allergimottagningen på lasarettet. Vid behov och efter godkännande från er föräldrar har vi ett nära samarbete med Barnhälsovården och vår familjecentral Fröhuset.

Vårt förväntansdokument

På förskolorna i Nanny Palmkvists skolområde har vi tillsammans med föräldrar tagit fram ett förväntansdokument. Där står tydligt vad du som förälder kan vänta dig av förskolan och vad vi på förskolan förväntar oss av dig som förälder. Vid inskolning skrivs dokumentet under av både föräldrar och pedagog. Här kan du läsa förväntansdokumentet, pdf 256 kB.