Svalans astma- och allergiförskola i Helsingborg

Svalans förskola är en allergi- och astmaförskola med hög kvalitet. Vi ser varje barns möjligheter att utvecklas, vi uppmuntrar deras nyfikenhet och utmanar dem i deras lust att lära. Hos oss börjar det livslånga lärandet.